Strona Główna

Co, to jest instalacja odgromowa / piorunochronna?

Ochrona odgromowa – ogół środków technicznych mających na celu ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi skutkami działania wyładowań atmosferycznych w chroniony obiekt. Do środków ochrony odgromowej należą: odstępy izolacyjne, wyrównywanie potencjału, dodatkowe zabezpieczenia (ochronniki przepięciowe), ekranowanie. Uzupełnieniem ochrony odgromowej jest ochrona przepięciowa.

Gdzie ma zastosowanie instalacja?

Instalacja odgromowa potocznie zwana piorunochronem, w domach jednorodzinnych nie jest wymagana w świetle ustawy.Natomiast ze względu bezpieczeństwa oraz wymagań ubezpieczalni staje się poniekąd warunkiem podstawowym co do wypłacalności odszkodowania z warunków losowych nie zależnych od nas samych. We wspomnianej ustawie znajduje się zapis,który nakłada obowiązek wykonania instalacji odgromowej dla budynków powyżej 500 m2 powierzchni i wyższych niż 15 metrów.W przypadku, gdy dom budowany jest z materiałów łatwopalnych, np. drewna, drewna podobnych. Dom jednorodzinny należy również wyposażyć w instalację odgromową wtedy , kiedy wynika, to ze wskaźnika zagrożenia piorunowego, który wylicza się zgodnie z zasadami zawartymi w normach. Wskaźnik ten zależy nie tylko od wymiarów domu i wysokości budynku, ale również od rodzaju jego konstrukcji, technologii wznoszenia. Przy obliczeniach, które powinny przeprowadzone zostać przez firmę taką jak my, która posiada odpowiednie uprawnienia.
Pamiętajcie!
– Dekarz jest specjalistą od dachów, a nie od instalacji odgromowych.
– Firmy budowlane znają się na murowaniu, a nie na niuansach wielkości kątów osłonowych.
– Nie każdy elektryk jest specjalistą w dziedzinie ochrony odgromowej.
– Nie każdy posiada uprawnienia, które są ważne 5 lat po tym czasie należy je odnowić
– Oszuści wykonują instalacje drutem fi 6 mm, aby ułatwić sobie prace i zwiększyć zysk z usługi
Promowane na rynku „PIORUNOCHRONY AKTYWNE”, nie są nowym pomysłem, lecz ideą powstałą w początkach XX w. Rada Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej definitywnie odrzuciła projekt. Piorunochrony aktywne zwiększają zagrożenie budynków i nie chronią w sposób właściwy obiektów spełniają tylko francuska norma NF ca 17-102 Ubezpieczalnie budynków mogą nie wypłacić odszkodowania za dom wyposażony w piorunochron aktywny.